Zgłoszenia uczestnictwa w rozgrywkach

Elektroniczny system zgłoszeń zostanie uruchomiony ok. 15. listopada 2022 r.

Jeżeli zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane przez organizatorów należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty wpisowego.
Termin wpłaty wpisowego upływa: 10. 03. 2023 r.
Wpłaty należy dokonać na konto:
SKS „KUSY”
31-935 Kraków
os. Handlowe 4
Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI 61 1050 1445 1000 0090 3007 7565

Kod BIC Swift:

INGBPLPW

z dopiskiem „LajkonikCup”

ZGŁOSZENIA
Formularz zgłoszeniowy do turnieju w roku 2023 znajduje się pod adresem:
» http://rejestracja.lajkonikcup.pl

WYKAZ
» Wykaz zawodników/zawodniczek

WPISOWE

  • Pierwszy zespół z danego klubu powinien uiścić opłatę w wysokości 250 PLN, każdy kolejny 220 PLN.

uwaga:
W przypadku gdy zespół nie korzysta z zakwaterowania i wyżywienia prosimy o kontakt z organizatorem.
Zespoły nie korzystające z noclegów i wyżywienia wpłacają wyższą opłatę startową.

  • Opłata startowa wynosi 300 PLN za zespół

Termin wpłaty wpisowego upływa: 10.03.2023 r.

UWAGI

  • Do turnieju będą przyjmowane tylko kluby sportowe.
  • O zakwalifikowaniu drużyny do udziału w turnieju decyduje organizator.
  • Jeżeli zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane przez organizatorów należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty wpisowego.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
  • Każdy zespół na miejscu wpłaca kaucje w kwocie 200 PLN od zajmowanego pomieszczenia, która w przypadku zniszczeń wyrządzonych przez zespół nie zostaje zwrócona.
  • Zespół grający w trakcie turnieju powinien mieć 2 opiekunów.
  • Organizator nie zapewnia koców, śpiworów, łóżek, karimat, materaców itp.
  • Obowiązuje zakaz używania środków klejących piłkę pod karą wykluczenia z turnieju.