Regulamin turnieju

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Turniej prowadzony jest zgodnie z zasadami zawartymi w międzynarodowych przepisach gry w piłkę ręczną.

ORGANIZATOR

 • Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie oraz Szkolny Klub Sportowy „Kusy” w Krakowie, os. Handlowe 4

UCZESTNICY ROZGRYWEK

Turniej odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • dziewczęta urodzone w roku 2008 i młodsze (K08),
 • chłopcy urodzeni w roku 2008 i młodsi (M08),
 • dziewczęta urodzone w roku 2010 i młodsze (K10),
 • chłopcy urodzeni w roku 2010 i młodsi (M10).

SYSTEM ROZGRYWEK

Dziewczęta i chłopcy 2008 i młodsi: uczestniczy 16 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły:

1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,

2. półfinał w grupach każdy z każdym, z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej
Podział na grupy półfinałowe:
o miejsca 1-8:

P1: 1 gr. 1, 2 gr. 1, 1 gr. 2, 2 gr. 2;  P2: 1 gr. 3, 2 gr. 3, 1 gr. 4, 2 gr. 4.

o miejsca 9-16:

P3: 3 gr. 1, 4 gr. 1, 3 gr. 2, 4 gr. 2; P4: 3 gr. 3, 4 gr. 3, 3 gr. 4, 4 gr. 4.
W grupach półfinałowych zespoły grają każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji.

3. finały:
• o miejsce 15 – 4. zespół z P3 i 4. zespół z P4,
• o miejsce 13 – 3. zespół z P3 i 3. zespół z P4,
• o miejsce 11 – 2. zespół z P3 i 2. zespół z P4,
• o miejsce 9 – 1. zespół z P3 i 1. zespół z P4,
• o miejsce 7 – 4. zespół z P1 i 4. zespół z P2,
• o miejsce 5 – 3. zespół z P1 i 3. zespół z P2,
• o miejsce 3 – 2. zespół z P1 i, 2. zespół z P2,
• o miejsce 1 – 1. zespół z P1 i 1. zespół z P2.

Dziewczęta i chłopcy 2010 i młodsi: uczestniczy 8 zespołów podzielonych na 2 grupy po cztery zespoły:

1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,

2. półfinały:

grupa C

o miejsca 1-8: I miejsce z grup A, III miejsce z grupy A,

II miejsce z grupy B, IV miejsce z grupy B.

grupa D

o miejsca 1-8: II miejsce z grupy A , IV miejsce z grupy A,

I miejsce z grupy B, III miejsce z grupy B.

System każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji

3. finały:

o miejsce 7: IV miejsce z grupy C – IV miejsce z grupy D,

o miejsce 5: III miejsce z grupy C – III miejsce z grupy D,

o miejsce 3: II miejsce z grupy C – II miejsce z grupy D,

o miejsce 1: I miejsce z grupy C – I miejsce z grupy D.


PUNKTACJA I ZASADY KLASYFIKACJI ZESPOŁÓW

A. Po każdym spotkaniu w grupach zespół otrzymuje:
• za zwycięstwo – 2 pkt
• za remis – 1 pkt (nie ma rzutów karnych dla wyłonienie zwycięzcy!)
• za porażkę – 0 pkt
B. O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej
ilości punktów kolejno:
• większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
• większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
• los.
C. W meczach finałowych, w których musi być wyłoniony zwycięzca  w przypadku remisu
rozgrywana jest dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra
losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.


ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • Zawodnicy i zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą obowiązkowo posiada kartę zdrowia (zaświadczenie lekarskie) potwierdzoną przez lekarza poradni sportowo-lekarskiej lub lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego). Odpowiedzialność za powyższe ponosi trener zespołu, który jest zobowiązany przekazać odpowiednie oświadczenie do biura zawodów przed pierwszym meczem.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 • Czas gry we wszystkich kategoriach 2 x 15 min. bez przerwy – zmiana stron.
 • Wykluczenia – 1 min.
 • Mecz rozpoczyna zespół będący wg terminarza gospodarzem zawodów.
 • Zespoły powinny być obecne w miejscu rozgrywania zawodów 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 • Szatnie na halach sportowych nie są zamykane i służą jedynie do przebierania się zawodników/zawodniczek po czym należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach podczas turnieju.
 • Zawody w kategoriach młodzików (M08) rozgrywa się piłką damską (nr 2), obwód 54-56 cm, waga 325-375 g, w kategoriach młodziczek (K08), dziewcząt (K10), chłopców (M10) obowiązuje piłka nr 1 obwód 50-52 cm, waga 290-330 g.
 • W przypadku, gdy dwa rywalizujące zespoły mają jednakowy kolor koszulek do zmiany stroju zobowiązany jest zespół gości.
 • Zawodnik/zawodniczka młodsza może grać w zespole starszym, ale fakt ten nie stanowi powodu do zmiany terminarza zawodów. Skład zespołu każdy trener jest zobowiązany podać przed pierwszym meczem na formularzu przygotowanym przez organizatora i przekazać do Biura Turnieju.
 • Podczas meczów nie ma możliwości wzięcia czasu dla zespołu.
 • Każdy przypadek dyskwalifikacji z powodu niesportowego zachowania (lub cięższe przewinienie, niebieska kartka) związane będzie z wykluczeniem winnego z minimum 1 meczu (do całkowitego wykluczenia z Turnieju). Decyzję podejmować będą Sędziowie Główni Halowi po konsultacji z Sędzią Głównym Turnieju.
 • Protesty wnoszone do 20 min. od zakończenia spotkania rozstrzyga Sędzia Główny Halowy w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 PLN. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie jest zwracana. Nie uwzględnia się protestów dotyczących interpretacji przepisów gry przez sędziów.
 • Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju.

SĘDZIOWIE

 • Obsadę sędziowską Turnieju zapewnia KS MZPR.
 • W poszczególnych halach nad przebiegiem zawodów czuwają przedstawiciel Organizatora oraz Sędzia Główny Halowy. Oni podejmują bieżące decyzje dotyczące przebiegu rozgrywek w porozumieniu z Sędzią Głównym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator Turnieju Lajkonik Cup zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Sposób interpretacji Regulaminu i wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne nie wynikającego z jego winy które mogą mieć wpływ na przebieg Turnieju Lajkonik Cup.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z Turnieju. Zdjęcia te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora w celu zamieszczenia na serwisie www.lajkonikcup.pl, jako materiały promujące Turniej.

HALE – MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Rozgrywki prowadzone będą równolegle na trzech obiektach:

 1. Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
 2. Hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35,
 3. Hala sportowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 13b.

IMPREZY TURNIEJU

 • Uroczyste Otwarcie Turnieju – piątek, 21 kwietnia godz. 20:00 – hala SP 91
 • Dyskoteka dla uczestników oraz spotkanie opiekunów zespołów – sobota, 22 kwietnia, godz. 20.00 – 22.00
 • Dekoracja Najlepszych Zespołów Turnieju – niedziela, 23 kwietnia, hala SP 91:


OSOBY FUNKCYJNE, ORGANIZATORZY I PRZYDATNE KONTAKTY

 • Biuro Turnieju – sekretariat SP nr 91, os. Handlowe 4 tel. 12 644 24 75 w. 20
 • Wojciech Miodoński – Prezes SKS – koordynator rozgrywek tel. 501 295 474
 • Jan Sowa – Kierownik Turnieju tel. 606 225 551
 • Wojciech Marcinek – Sędzia Główny Turnieju tel. 502 590 599
 • Wyniki zawodów oraz ew. bieżące komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej Turnieju: www.lajkonikcup.pl