Regulamin turnieju

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Turniej prowadzony jest zgodnie z zasadami zawartymi w międzynarodowych przepisach gry w piłkę ręczną.

ORGANIZATOR

 • Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie oraz Szkolny Klub Sportowy „Kusy” w Krakowie, os. Handlowe 4

UCZESTNICY ROZGRYWEK

Turniej odbywa się w sześciu kategoriach:

 • dziewczęta urodzone w roku 2005 (K05),
 • dziewczęta urodzone w roku 2006 (K06),
 • dziewczęta urodzone w roku 2007 i młodsze (K07),
 • chłopcy urodzeni w roku 2005 (M05),
 • chłopcy urodzeni w roku 2006 (M06),
 • chłopcy urodzeni w roku 2007 i młodsi (M07).

SYSTEM ROZGRYWEK

We wszystkich kategoriach uczestniczy po 16 zespołów, podzielonych na 4 grupy po 4 zespoły:

1. eliminacje w grupach, każdy z każdym,

2. półfinał w grupach każdy z każdym, z zaliczeniem meczu z grupy eliminacyjnej
Podział na grupy półfinałowe:
o miejsca 1-8: P1: 1 gr. 1, 2 gr. 1, 1 gr. 3, 2 gr. 3;
P2: 1 gr. 2, 2 gr. 2, 1 gr. 4, 2 gr. 4.
o miejsca 9-16: P3: 3 gr. 1, 4 gr. 1, 3 gr. 3, 4 gr. 3;
P4: 3 gr. 2, 4 gr. 2, 3 gr. 4, 4 gr. 4.
W grupach półfi nałowych zespoły grają każdy z każdym z zaliczeniem meczu z eliminacji.

3. finały:
• o miejsce 15 – 4. zespół z P3 i 4. zespół z P4,
• o miejsce 13 – 3. zespół z P3 i 3. zespół z P4,
• o miejsce 11 – 2. zespół z P3 i 2. zespół z P4,
• o miejsce 9 – 1. zespół z P3 i 1. zespół z P4,
• o miejsce 7 – 4. zespół z P1 i 4. zespół z P2,
• o miejsce 5 – 3. zespół z P1 i 3. zespół z P2,
• o miejsce 3 – 2. zespół z P1 i, 2. zespół z P2,
• o miejsce 1 – 1. zespół z P1 i 1. zespół z P2.

3. finały:
o 1 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 1 – 4,
o 3 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 1 – 4,
o 5 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 5– 8,
o 7 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 5 – 8,
o 9 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 9 – 12,
o 11 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 9 – 12,
o 13 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 13– 16,
o 15 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 13 – 16,
o 17 miejsce zwycięskie zespoły z półfinałów o miejsca 17 – 20,
o 19 miejsce pokonane zespoły z półfinałów o miejsca 17 – 20.


PUNKTACJA I ZASADY KLASYFI KACJI ZESPOŁÓW

A. Po każdym spotkaniu w grupach zespół otrzymuje:
• za zwycięstwo – 2 pkt
• za remis – 1 pkt (nie ma rzutów karnych dla wyłonienie zwycięzcy!)
• za porażkę – 0 pkt
B. O kolejności miejsc w grupach decyduje większa ilość zdobytych punktów, zaś przy jednakowej
ilości punktów kolejno:
• większa ilość punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• lepsza różnica bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa ilość strzelonych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa dodatnia różnica bramek z wszystkich spotkań w grupie,
• większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
• los.
C. W meczach finałowych, w których musi być wyłoniony zwycięzca  w przypadku remisu
rozgrywana jest dogrywka do pierwszej strzelonej bramki. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który wygra
losowanie, a zespół przegrywający losowanie ma prawo wyboru boiska.


ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

 • Zawodnicy i zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą obowiązkowo posiada kartę zdrowia potwierdzoną przez lekarza poradni sportowo-lekarskiej. Odpowiedzialność za powyższe ponosi trener zespołu, który jest zobowiązany przekazać odpowiednie oświadczenie do biura zawodów przed pierwszym meczem.
 • Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
 • Czas gry we wszystkich kategoriach 2 x 15 min. bez przerwy – zmiana stron.
 • Wykluczenia – 1 min.
 • Mecz rozpoczyna zespół będący wg terminarza gospodarzem zawodów.
 • Zespoły powinny być obecne w miejscu rozgrywania zawodów 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 • Szatnie na halach sportowych nie są zamykane i służą jedynie do przebierania się zawodników/zawodniczek po czym należy zabrać ze sobą rzeczy osobiste. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach podczas turnieju.
 • Zawody w kategoriach młodzików (M05, M06) rozgrywa się piłką damską (nr 2), obwód 54-56 cm, waga 325-375 g, w kategoriach młodziczek, dziewcząt i chłopców (K05, K06, K07, M07) obowiązuje piłka nr 1 obwód 50-52 cm, waga 290-330 g.
 • W przypadku, gdy dwa rywalizujące zespoły mają jednakowy kolor koszulek do zmiany stroju zobowiązany jest zespół gości.
 • Zawodnik/zawodniczka młodsza może grać w zespołach starszych, fakt ten jednak nie jest powodem zmiany terminarza rozgrywek. Skład zespołu każdy trener jest zobowiązany podać przed pierwszym meczem na formularzu przygotowanym przez organizatora i przekazać do Biura Turnieju.
 • Podczas meczów nie ma możliwości wzięcia czasu dla zespołu.
 • Każdy przypadek dyskwalifikacji z powodu niesportowego zachowania (lub cięższe przewinienie) związane będzie z wykluczeniem winnego z minimum 1 meczu (do całkowitego wykluczenia z Turnieju). Decyzję podejmować będą Sędziowie Główni Halowi po konsultacji z Sędzią Głównym Turnieju.
 • Protesty wnoszone do 20 min. od zakończenia spotkania rozstrzyga Sędzia Główny Halowy w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 PLN. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie jest zwracana. Nie uwzględnia się protestów dotyczących interpretacji przepisów gry przez sędziów.
 • Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Turnieju.

SĘDZIOWIE

 • Obsadę sędziowską Turnieju zapewnia KS MZPR.
 • W poszczególnych halach nad przebiegiem zawodów czuwają przedstawiciel Organizatora oraz Sędzia Główny Halowy. Oni podejmują bieżące decyzje dotyczące przebiegu rozgrywek w porozumieniu z Sędzią Głównym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator Turnieju Lajkonik Cup zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 • Sposób interpretacji Regulaminu i wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy techniczne nie wynikającego z jego winy które mogą mieć wpływ na przebieg Turnieju Lajkonik Cup.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z Turnieju. Zdjęcia te przeznaczone są wyłącznie dla Organizatora w celu zamieszczenia na serwisie www.lajkonikcup.pl, jako materiały promujące Turniej.

HALE – MIEJSCA ROZGRYWANIA ZAWODÓW

Rozgrywki prowadzone będą równolegle na dziewięciu obiektach:

 1. Hala sportowa Centrum Rozwoju ComComZone, ul. Ptaszyckiego 6
 2. Hala sportowa „Suche Stawy”, ul. Ptaszyckiego 4
 3. Hala sportowa KS Prądniczanka, ul. Majora 12a
 4. Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
 5. Hala sportowa Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35
 6. Hala sportowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 13b
 7. Hala sportowa III Liceum Ogólnokształcące, os. Wysokie 6
 8. Hala sportowa KS Orzeł, ul. Niebieska 2
 9. Hala Sportowa Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 58

IMPREZY TURNIEJU

 • Uroczyste Otwarcie Turnieju – piątek, 17 kwietnia godz. 20:00 – hala SP 91
 • Dyskoteka dla uczestników oraz spotkanie opiekunów zespołów – sobota, 18 kwietnia, godz. 20.00 – 22.00
 • Dekoracja Najlepszych Zespołów Turnieju – niedziela 19 kwietnia, hala SP 91, sukcesywnie:
 • godz. 11:00 – kategorie K07 i M07
  godz. 12:45 – kategorie K06 i M06
  godz. 14:30 – kategorie K05 i M05


OSOBY FUNKCYJNE, ORGANIZATORZY I PRZYDATNE KONTAKTY

 • Biuro Turnieju – sekretariat SP nr 91, os. Handlowe 4 tel. 12 644 24 75 w. 20
 • Wojciech Miodoński – Prezes SKS – koordynator rozgrywek tel. 501 295 474
 • Jan Sowa – Kierownik Turnieju tel. 606 225 551
 • Wojciech Marcinek – Sędzia Główny Turnieju tel. 502 590 599
 • Wyniki zawodów oraz ew. bieżące komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej Turnieju: www.lajkonikcup.pl