Historia nasze początki

Pierwszy turniej piłki ręcznej, który rozpoczął tak piękną 40 letnią serię odbył się w kwietniu 1981 r. i uczestniczyło w nim 6 zespołów dziewcząt z rocznika 1968. W imieniu organizatorów MKS „Krakus” Kraków i MOS Nowa Huta obowiązki organizacyjne spoczywały na W. Miodońskim, jednocześnie trenerze dziewcząt. Skąd nazwa?
– Uczestniczyłem w wielu turniejach piłki ręcznej i sam wiele organizowałem, na których zwyczajowo wręczano zwycięzcom puchary: szklane, kryształowe, metalowe, z porcelany – wspomina inicjator rozgrywania turnieju Wojciech Miodoński – Chciałem coś zmienić jednocześnie szukając motywu, który jednoznacznie powiązałby turniej z Krakowem i nadałby mu nimb niepowtarzalnego wydarzenia. Stąd zamiast pucharów zwycięzcom wręcza się statuetki lajkonika – „konika zwierzynieckiego” oraz nazwa turnieju – Puchar Lajkonika.

Od 1982 roku do organizacji turnieju intensywnie włączyła się Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie w czym ogromna zasługa Lecha Salamonowicza, ówczesnego wicedyrektora ds. sportowych szkoły. Turniej powiększył się – uczestniczyło 12 zespołów dziewcząt rocznik 1969 – wykorzystując potencjał noclegowy, żywieniowy oraz organizacyjny szkoły.

Od 1983 roku turniej na stale wpisał się w kalendarz imprez szkolnych jako zawody dziewcząt i chłopców – uczestniczyło 16 zespołów dziewcząt rocznik 1969 oraz 8 zespołów chłopców z tego samego rocznika.

Od 1984 roku turniej odbywał się jako zawody dla dziewcząt i chłopców w kategorii młodzików – w wieku 15 lat.

Początkowo turniej był rozgrywany w trzeciej dekadzie kwietnia, a nawet na początku maja na boiskach otwartych (asfaltowych). Zdarzało się, że mecze odbywały się w deszczu, a nawet raz podczas turnieju nastapiły opady śniegu, który jednak szybko stopniał i bez szkody dla zdrowia zawodników można było kontynuować zawody.

Pamiętny turniej odbył się w 1986 roku, kiedy na skutek awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (nastąpiła w dniu otwarcia turnieju) zawieszono zawody, a młodzież uczestnicząca w imprezie została skierowana do gabinetów lekarskich i przyjmowała profilaktyczne dawki „słynnego” płynu Lugola. Po otrzymaniu informacji via ambasada szwedzka, że chmura radioaktywna przemieszcza się z Ukrainy w kierunku północnym i północno-zachodnim zawody kontynuowano.

Od 2003 roku turniej jest rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i dwóch kategoriach wiekowych chłopców.

W 2008 nastąpiło kolejne rozszerzenie: turniej rozegrano w 3 kategoriach wiekowych dziewcząt i trzech chłopców. W 2009 roku padł rekord frekwencji – w czterech kategoriach wiekowych dziewcząt i czterech kategoriach wiekowych chłopców zostały zgłoszone 93 zespoły, a uczestniczyło 1485 zawodniczek i zawodników.