Informacje ogólne dotyczące turnieju

UCZESTNICTWO

Turniej odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:

 • dziewczęta urodzone w roku 2008 i młodsze (K08), maksymalnie 16 drużyn,
 • chłopcy urodzeni w roku 2008 i młodsi (M08), maksymalnie 16 drużyn,
 • dziewczęta urodzone w roku 2010 i młodsze (K10), maksymalnie 8 drużyn,
 • chłopcy urodzeni w roku 2010 i młodsi (M10), maksymalnie 8 drużyn.

Rozgrywki przebiegają zgodnie ze szczegółowym regulaminem turnieju. W sprawach nie objętych tym regulaminem obowiązują przepisy Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz decyzje organizatora.

Regulamin turnieju


TERMIN

 • rozpoczęcie rozgrywek turniejowych w dniu 21.04.2023 r. (piątek), godz. 08:00
 • zakończenie rozgrywek turniejowych w dniu 23.04.2023 r. (niedziela), ok. godz. 15:00

ZAKWATEROWANIE

 • zakwaterowanie ekip: 20.04.2023 r. po godzinie: 14:00
 • wykwaterowanie ekip: 23.04.2023 r. do godziny: 14:00

MIEJSCE

Rozgrywki prowadzone będą równolegle na trzech obiektach:

 • Hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4 (SP91)
 • Hala sportowa Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, os. Zgody 13b (SA PSP)
 • Hala sportowa ZSOS2, os. Teatralne 35

BIURO ZAWODÓW

  Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie, os. Handlowe 4

  12 644-24-75

  12 643-62-37

  turniej2023@lajkonikcup.pl

Biuro zawodów czynne w dniach turnieju w godzinach od 700 do 2130

Biuro zawodów rozkład MPK (Dworzec Główny PKP – SP nr 91 os. Handlowe 4)

 Dworzec Główny PKP – SP nr 91, os. Handlowe 4

Po przybyciu na miejsce turnieju, należy udać się do Biura Zawodów.


WYŻYWIENIE NOCLEG

 • Koszt śniadania, obiadu, kolacji 50 PLN / dzień od osoby.
 • Koszt obiadu 30 PLN / 1 obiad.
 • Koszt noclegu 20 PLN / dzień od osoby.
 • Koszt jednego osobodnia 70 PLN / od osoby.
 • Koszt trzech dni pobytu (trzy osobodni) 20.04 od kolacji – 23.04 włącznie z obiadem wynosi: 210 PLN / od osoby.

Uwaga:

Zespoły bez noclegu mogą wykupić tylko same obiady.

Reszta zespołów wykupuje całość wyżywienia.

Posiłki wydawane będą w stołówce SP nr 91 os. Handlowe 4.

Organizator nie zapewnia koców, śpiworów, łóżek, karimat, materaców itp.


ZGŁOSZENIA

Zespoły proszone są o rejestrowanie się za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń w terminie do 10.03.2023 r. na stronie turnieju LajkonikCup.pl pod adresem http://rejestracja.lajkonikcup.pl.

Jeżeli zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane przez organizatorów należy w wyznaczonym przez nich terminie dokonać wpłaty wpisowego.
Termin wpłaty wpisowego upływa: 10.03.2023 r.

Wpłaty należy dokonać na konto:

SKS „KUSY”
31-935 Kraków
os. Handlowe 4
Nr konta:

ING BANK ŚLĄSKI 61 1050 1445 1000 0090 3007 7565

Kod BIC Swift:

INGBPLPW

z dopiskiem „LajkonikCup”


NAGRODY

Nagrody dla zgłoszonych zawodników w protokole udziału w turnieju Lajkonik Cup, maksymalnie 16 zawodników plus trener.


WPISOWE

 • Wpisowe za jeden zespół wynosi 250 PLN, każdy kolejny zespół danego klubu 220 PLN. 

 

uwaga:
Zespoły nie korzystające z noclegów i wyżywienia wpłacają wyższą opłatę startową.

 • Opłata startowa za zespół wynosi 300 PLN

 

Termin wpłaty wpisowego upływa: 10.03.2023 r.


UWAGI

 • Do turnieju będą przyjmowane tylko kluby sportowe.
 • O zakwalifikowaniu drużyny do udziału w turnieju decyduje organizator.
 • Jeżeli zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane przez organizatorów należy w wyznaczonym terminie dokonać wpłaty wpisowego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
 • Każdy zespół na miejscu wpłaca kaucje w kwocie 200 PLN (za każde przydzielone pomieszczenie do zakwaterowania) , która w przypadku zniszczeń wyrządzonych przez zespół nie zostaje zwrócona.
 • Zespół grający w trakcie turnieju powinien mieć 2 opiekunów.
 • Organizator nie zapewnia koców, śpiworów, łóżek, karimat, materaców itp.
 • Obowiązuje zakaz używania środków klejących piłkę pod karą wykluczenia z turnieju.